Skip to content Skip to footer

Kỷ luật là tự do

Đừng nhầm hiểu rằng tự do là có thể thoải mái làm bất cứ điều gì mình muốn, như vậy chưa đủ, tự do chỉ được hình thành trên nền tảng kỷ luật vững chắc, tự do chính là có thể làm bất cứ điều gì mình muốn nhưng trên nền tảng tuân thủ nghiêm…

Read more

ThePeace © 2023. All Rights Reserved.

The Peace – Kiến tạo cuộc sống bình an

© 2023 The Peace. All Rights Reserved.

Chào mừng bạn đến với

Hãy để lại email để được cập nhật những bài viết mới nhất từ tụi mình nhé ^^

Hãy để lại email để nhận những bài viết mới nhất từ tụi mình nhé ^^