Skip to content Skip to footer

Buông bỏ để hạnh phúc

Buông là bỏ xuống, không nắm chặt nữa, để cho mọi thứ nhẹ nhàng diễn ra theo như cách nó nên là. Buông không có nghĩa là từ bỏ, chỉ đơn giản là ta bỏ xuống một nơi phù hợp, khi nào cần thì lại mang lên.

Read more

Tôi không làm được?

g suy nghĩ của chúng ta chỉ là những vòng lặp của những gì đã diễn ra trong quá khứ, chứ không hề biết gì nhiều về tương lai cả, mọi điều đều có thể, chỉ là ta nghĩ là nó không thể thôi. Khả năng chúng ta không có giới hạn mà sự chăm…

Read more

Sức mạnh của sự kỷ luật

Ban đầu, quá trình thay đổi nhận thức và hành động của bản thân là một việc không hề dễ dàng. Nếu một hành động thực hiện liên tiếp 21 ngày nó sẽ thành thói quen, nếu thực hiện liên tiếp trên 50 ngày nó sẽ trở thành một phần của cuộc sống. Ngạn ngữ…

Read more

ThePeace © 2023. All Rights Reserved.

The Peace – Kiến tạo cuộc sống bình an

© 2023 The Peace. All Rights Reserved.

Chào mừng bạn đến với

Hãy để lại email để được cập nhật những bài viết mới nhất từ tụi mình nhé ^^

Hãy để lại email để nhận những bài viết mới nhất từ tụi mình nhé ^^